try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Bon Relax
Urbanització de Sant Pere Pescador

Assemblees extraordinàries Veïns i Recreativa - Març 2008

warning: readfile(http://www.armentera.com/node/7): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /chroot/home/bonrelax/bonrelax.com/html/includes/common.inc(1743) : eval()'d code on line 3.

Assemblea extraordinària de socis / Asamblea extraordinaria de socios / Mitgliederversammlug / Assemblée des adhérents / Extraordinary members meeting

Associació de Veïns: 22 de març a les 9:30 hores
Associació Recreativa: 22 de març a les 11:30 hores

Al Casal de Sant Pere, carrer del Forn, 2 de Sant Pere Pescador.

Más información: Mehr Informationen: Plus d'information: More information:

Associació de Veïns: Ordre del dia - ( 9:30h )
1º.- Lectura i aprovació si s’escau del Acta de l’Assemblea del 18-12-2007
2º.- Tancament de les comptes del 2007
3º.- Presentació i aprovació si s’escau dels pressupostos per el 2008
4º.- Temes varis: Avinguda Empúries, enllumenat del Bon Relax II, depuradora i males olors del Rec del Molí, correus, etc...
5º.- Precs i suggeriments

Associació Recreativa: Ordre del dia - ( 11:30h )
1º.- Lectura i aprovació si s’escau del Acta de l’Assemblea del 18-12-2007.
2º.- Tancament de les comptes del 2007
3º.- Presentació i aprovació si s’escau dels pressupostos per el 2008
4º.- Precs i suggeriments

En cas de no poder assistir, delegui la seva veu i vot a un altre soci per escrit.

Associació de Veïns: Orden del día - ( 9:30h )

1 º. - Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea del 18-12-2007.
2 º. - Cierre de las cuentas del 2007.
3 º. - Presentación y aprobación, si procede, de los presupuestos para el 2008
4 º. - Temas varios: Avinguda Empúries, alumbrado del Bon Relax II, depuradora i malos
olores del Rec del Molí, correos, etc...
5 º.- Ruegos y sugerencias

Associació Recreativa: Orden del día - ( 11:30h )
1 º. - Lectura y aprobación si ocurre del Acta de la Asamblea del 18-12-2007.
2 º. - Cierre de las cuentas del 2007.
3 º. - Presentación y aprobación si ocurre de los presupuestos para el 2008
4 º. - Ruegos y sugerencias.

En caso de no poder asistir, delegue su voz y voto a otro socio por escrito.

Associació de Veïns: Tagesordnung - ( 9:30h )

1. Lesung und Beschluss des Protokolls der Sitzung vom 18. Dezember 2007.
2. Abschluss und Entlastung des Haushalts 2007
3. Vorstellung und Beschluss des Haushalts 2008
4. Avinguda Empúries, Beleuchtung von Bon Relax II, Kläranlage & Rec del Molí, etc...
5. Anregungen und Vorschläge

Associació Recreativa: Tagesordnung - ( 11:30h )
1. Lesung und Beschluss des Protokolls der Sitzung vom 18. Dezember 2007
2. Abschluss und Entlastung des Haushalts 2007
3. Vorstellung und Beschluss des Haushalts 2008
4. Anregungen und Vorschläge

Falls Sie verhindert sind, an der Versammlung teilzunehmen, können Sie Ihr Stimmrecht an ein anderes Mitglied übertragen.

Associació de Veïns: Ordre du jour - ( 9:30h )
1° - Lecture et approbation de l'Assemblée du 18 Décembre 2007
2° - Clôture des comptes 2007
3° - Présentation et approbation du budget 2008
4° - Avenue Empúries, éclairage Bon Relax II, épuration des eaux & Rec del Molí, etc...
5° - Propositions et suggestions

Associació Recreativa: Ordre du jour - ( 11:30h )
1° - Lecture et approbation de l'Assemblée du 18 Décembre 2007
2° - Clôture des comptes 2007
3° - Présentation et approbation du budget 2008
4° - Propositions et suggestions

En cas d'absence, vous pouvez mandater un autre adhérent.