try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Bon Relax
Urbanització de Sant Pere Pescador

Dades

Bon Relax Associació Recreativa
C/ Empordà, 8
17470 Sant Pere Pescador (Girona)
Registre del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya 645/G

Objectiu
Oferir als socis la possibilitat de realitzar activitats de lleure i esportives i vetllar pel seu manteniment i millora.

Espai / zona d’actuació
Instal·lacions esportives piscina – tenis de la urbanització.

Membres
Els propietaris que paguen a seva quota

Quota (2005)
130 € any - temporada

Junta Directiva
President : Sr. Lluís San José Espí
Vice-President : Sr. Martí Blasco
Tresorer : Sr. Pere Coderch
Secretària : Sra. Rosa Blasco
Vocals : Sr. Josep Cabruja i Sr. Joan Escobedo

Reunions Junta Directiva
Mínim de 6 - 8 reunions a l’any, poden convocar-se totes les que es consideri oportú per a la bona gestió de les entitats

Reunions generals de tots els socis
1 Assemblea General Ordinària (durant el mes d’agost de cada any)