try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Bon Relax
Urbanització de Sant Pere Pescador

Dades

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS BON RELAX
Urbanització Bon Relax
17470 Sant Pere Pescador (Girona)
Registre del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya 1446 / G

Objectiu
Vetllar pel manteniment i millora de tots els aspectes relacionats amb la via pública de l’urbanització (carrers, jardins, enllumenat, xarxa d’aigua, mobilitat, etc.)

Espai / zona d’actuació
Urbanització Bon Relax

Membres
Els socis que paguen a seva quota

Quota (2007)
30 € any

Junta Directiva
President : Sr. Lluís San José Espí
Vice-President : Sr. Martí Blasco
Tresorer : Sr. Pere Coderch
Secretària : Sra. Rosa Blasco
Vocals : Sr. Josep Cabruja i Sr. Joan Escobedo

Reunions Junta Directiva
Mínim de 6 - 8 reunions a l’any, poden convocar-se totes les que es consideri oportú per a la bona gestió de les entitats

Reunions generals de tots els socis
1 Assemblea General Ordinària (durant el mes d’agost de cada any)